back to homepage

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé.

Dovolte nám, abychom Vás jménem svým, jménem spolupracovníků z Neurochirurgické kliniky FN a Lékařské fakulty v Hradci Králové, co nejsrdečněji pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 8. až 10. 11. 2023 v EA Congress hotelu Aldis v Hradci Králové.

Sjezd je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice MUDr. Aleše Hermana, Ph.D.

Rádi bychom odborný program sjezdu sestavili z tradičních neurochirurgických témat, které bychom navíc rozšířili o problematiku mezioborové spolupráce, zvláště s intervenčními radiology, onkology, otorinolaryngology a s lékaři oboru neurorehabilitace. Tematicky bychom se rovněž rádi soustředili na nové, inovativní postupy a technologie, které již našly v neurochirugii v posledních letech uplatnění. Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. Přivítáme několik zahraničních hostů z renomovaných evropských i světových pracovišť, kteří svými příspěvky obohatí odborný program. Nedílnou součástí kongresu bude kromě posterové sekce i tradiční sekce sesterská, umístěná do atraktivního hotelového sálu Panorama.

V rámci odborného programu sjezdu se uskuteční plenární schůze členů neurochirurgické společnosti s navazující schůzí Výboru ČNCHS.

Naši společnou snahou je připravit pro Vás ve spolupráci s agenturou GUARANT International vědeckou akci s kvalitním programem v příjemném prostředí nového kongresového hotelu, která splní Vaše očekávání jak po odborné, tak i společenské stránce.

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové.

Za organizační výbor

doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice HK
Lékařská Fakulta UK v Hradci Králové

 

V Hradci Králové dne 24. 3. 2023

Praktické informace před cestou na Výroční kongres České Neurochirurgické Společnosti 2019 ke stažení zde.

Novinka – Swingový večer ve čtvrtek!

Taneční boty s sebou!

Místo: Steak house sv. Florian
Čas: 19.30
Dress-code: casual, doplňky vítány :-)
Kapela: Sunny swing
Cena: 350 Kč

Vstupenky bude možno zakoupit při registraci.

Společenský večer v pátek ve znamení Queenu!

Místo: Steak house sv. Florian
Čas: 19.00
Dress-code: modrá
Kapela: Queenmania
Doprovodný progam: Překvapení :-)
Cena: 370 Kč

Vstupenky bude možno zakoupit při registraci.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
E-mail: cnchs2023@guarant.cz

© 2023 GUARANT International spol. s r. o.